W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

Dla członków

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.

Członkowie mają prawo: brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich, wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie, otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi, uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały, przeglądać rejestr członków, oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie są zobowiązani: wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego, troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego, brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani, uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów, zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 • Terminarz Zebrań Grup Członkowskich RBS Bychawa wrzesień 2015

   

  Uwaga - zbliżają się terminy zebrań Grup Członkowskich wrzesień 2015

  więcej »
 • Uwaga - zbliżają się Zebrania Grup Członkowskich RBS Bychawa - Marzec 2017

  Terminarz Zebrań Grup Członkowskich w 2017 roku

  więcej »
 • Harmonogram i terminarz Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku

  Szanowni Członkowie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie,

  Zarząd Banku działając na podstawie § 37 Statutu Banku podaje do wiadomości Członków harmonogram i terminarz Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku na podstawie  uchwały Nr 1/20/2021 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia  08.04.2021 roku.

  - kliknij -

  więcej »
 • Terminarz Zebrań 2018

  Terminarz Zebrań Grup Członkowskich RBS Bychawa 2018 - kliknij

  Jabłonna Głusk Lublin - 15.03.2018 roku - godzina 15.00 - w lokalu Banku

  Strzyżewice  - 15.03.2018 roku - godzina 15.15 - w lokalu Banku

  Krzczonów - 16.03.2018 roku - godzina 9.00 - w lokalu Banku

  Zakrzew - 16.03.2018 roku - godzina 15.30 - w lokalu Banku

  Bychawa - 20.03.2018 roku - godzina 11.00 - w lokalu Banku

  Bełżyce - 20.03.2018 roku - godzina 17.30 - w lokalu Banku

  więcej »
 • Terminarz Zebrań 2019

  Uprzejmie informujemy, że Zebrania Grup Członkowskich stosownie do Uchwały nr 2/7/2019 Zarządu

  Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 27-02-2019 roku

  odbędą się w następujących terminach SZCZEGÓŁY - kliknij

  więcej »
 • Terminarz Zebrań Grup Członkowskich 2020

  Uprzejmie informujemy, że Zebrania Grup Członkowskich stosownie do Uchwały Zarządu

  Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawienr 2/9/2020 z dnia 24-02-2020 roku

  odbędą się w następujących terminach:

  1.Grupa Członkowska Gmina Jabłonna, Głusk, Lublin w dniu 05.03.2020  roku w  Oddziale Banku w Jabłonnie o godzinie 15.00

  2.Grupa Członkowska Gmina Strzyżewice w dniu 05.03.2020 roku  w  Oddziale Banku  o godz. 15.00

  3.Grupa Członkowska Gmina Krzczonów w dniu 06.03.2020 roku w Oddziale Banku w o godz. 11.00

  4.Grupa Członkowska Gmina Zakrzew w dniu 06.03.2020 roku w Filii Banku o godz. 15.00

  5.Grupa Członkowska Gmina  Bychawa w dniu 10.03.2020 roku w Siedzibie Banku w Bychawie o godz. 10.00

  6.Grupa Członkowska Gmina Bełżyce w dniu 10.03.2020 roku w Oddziale  Banku o godz. 17.30

  Zapraszamy

  więcej »
 • Zebranie Przedstawicieli Banku RBSBychawa

  Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

  zawiadamia, że

  ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

  odbędzie się dnia 21 czerwca 2019 roku o godz. 1000

  w lokalu restauracyjnym Parkowe Zacisze w Bychawie

  przy ul. Pileckiego 9

  W przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie ustala się drugi termin 21 czerwca 2019 roku na godz. 1030.

  więcej »