W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

Komunikat dla klientów indywidualnych

Lokaty terminowe otwierane są na okresy:

  • krótkoterminowe – do 1-go miesiąca
  • średnioterminowe – do 1-go roku
  • długoterminowe – powyżej 1-go roku

Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi 500 zł.
Wysokość oprocentowania może być negocjowana dla kwoty nie mniejszej niż 100.000 zł. Oprocentowanie negocjowane obowiązuje tylko w czasie jednego okresu umownego.

 

Bank otwiera i prowadzi rachunki:

  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy z minimalnym saldem 20 zł
  • rachunek oszczędnościowy a’vista z minimalnym saldem 10 zł
  • rachunek bieżący i pomocniczy (z wyłączeniem rolniczych i podmiotów niekomercyjnych) z minimalnym saldem 100 zł
  • rachunek bieżący dla rolników indywidualnych 20 zł

Kwota minimalnego salda jest jednocześnie wpłatą pobieraną przy otwieraniu rachunku.

 

Limit w ROR

Po wpływie na rachunek środków pieniężnych, na wniosek Posiadacza rachunku, Bank może przyznać prawo do korzystania z limitu w ROR, powodującego powstanie dopuszczalnego salda debetowego. Wysokość limitu zależy od wpływu na rachunek. Ustala się minimalne kwoty miesięcznego wpływu warunkujące przyznanie limitu w wysokości 300 zł. Maksymalna kwota limitu wynosi 90% stałego miesięcznego wpływu.

 

Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych

Ustala się  kwotę wypłat do rąk małoletniego w wysokości 100 zł dziennie.

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego.