W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikat dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych

Komunikat dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie  informuje, że z dniem 14 grudnia 2019 r. zmianie ulegną ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie” oraz „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie”

Wprowadzone zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych dotyczą dostosowania do zmian prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. w szczególności płatności transgranicznych i opłat za przeliczenie waluty oraz podpisanego przez Bank Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia zapłaty.

Wprowadzone zmiany Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych dotyczą dostosowania do zmian prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w szczególności w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II).

Aktualizacja Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oznacza również  dodanie definicji oraz zasad funkcjonowania systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów TARGET i SEPA oraz zmiana zapisów w odniesieniu do rachunku VAT.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie § 85 ust. 5-8 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 14 grudnia 2019r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

Tekst jednolity Regulaminów dostępny jest w Placówkach RBS Bychawa