W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

 • Korzyści

  możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku
  możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia
  niższy koszt pozyskania środków - odsetki płatne tylko od wykorzystanego kredytu

 • Szczegóły

  1. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej,
  2. Kredyt może być udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank. Spłata kredytu udzielonego przez inny bank jest uwarunkowana przeniesieniem na rachunek prowadzony w Banku obrotów, w wysokości co najmniej proporcjonalnej do udziału przejmowanego zadłużenia kredytowego w całości zadłużenia kredytowego Klienta.
  3. Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym wyłącznie w złotych polskich.

  Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:
  1) posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytowej do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w całości zadłużenia kredytowego Klienta;
  2) posiada dobrą, znaną Bankowi sytuację ekonomiczno-finansową;
  3) posiada zdolność kredytową;
  4) wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował lub współpracuje.

  1. Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na okres do 12 miesięcy. Bank dopuszcza możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.
  2. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym możliwe jest w oparciu o ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, po złożeniu wniosku o przedłużenie okresu kredytowania.
  3. Przedłużenie obowiązywania umowy kredytu następuje w oparciu o aneks do umowy kredytu oraz wymaga dokonania odpowiednich zmian w umowach prawnego zabezpieczenia kredytu. Jeżeli w obowiązujących wzorach umów kredytu dokonano istotnych zmian, w/w aneks powinien te zmiany uwzględniać.

  1. Kwota udzielonego kredytu zależna jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych Kredytobiorcy i powinna być ściśle skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunku bieżącym Klienta.
  2. Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów, pochodzących wyłącznie z prowadzonej działalności, na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku.

  1. Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania.
  2. Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

 • Kontakt