W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

ROR Junior

ROR Junior - dobry strart w dorosłe życie - samodzielnie i pod dobrą opieką.

Korzyści dla Juniora i jego Rodziców - bezpiecznia i nowoczesna nauka korzystania z usług finansowych Banku.

ROR JUNIOR

visa_junior.jpg

  • Oprocentowanie uzależnione od stanu środków na koncie - zmienne-  nawet 2,5 % w stosunku rocznym
  • Prowadzenie rachunku bez opłat
  • Wygodny internetowy dostęp do konta ror
  • Karty bankomatowe VISA
  • Możliwość doładowania telefonów

diallo.jpgheyah.jpgorange.jpgplus.jpgplay.jpgpolsat.jpgtmobile.jpgwrodzinie.jpg

Rachunek ROR Junior otwierany jest dla osoby małoletniej w wieku od 13 do 18 lat, zasilany jest na podstawie stałych miesięcznych wpływów w postaci deklarowanych wpłat własnych lub zlecenia stałego.

Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 – tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są:
1) rodzice (każdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska
2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeżeli rodzice nie są znani lub nie żyją
3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli żaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie może reprezentować dziecka

Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny. Umowę rachunku zawiera małoletni wraz z Przedstawicielem Ustawowym. Wprowadzenie zmian do Umowy lub Regulaminu wymaga zgody Przedstawiciela ustawowego.

Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem.
Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy.

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się:
1)dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku,
2)dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku, lub przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek małoletniego, nie powodujące naruszenia warunków Umowy,
3)dyspozycje wpłat na rachunek,
4)dyspozycje wypłat z rachunku w celu zaspokojenia potrzeb małoletniego zgodnych z jego wiekiem nie przekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonej dla minionego roku kalendarzowego. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez GUS, a także w Komunikacie Banku.

Dysponowanie rachunkiem małoletniego z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zgody sądu opiekuńczego. Rozwiązanie Umowy lub likwidacja rachunku osoby małoletniej są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu osoby małoletniej i wymaga zgody sądu opiekuńczego.

Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę małoletnią, rachunek może być prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku po złożeniu stosownej dyspozycji przez Posiadacza rachunku.

Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletniości powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości.