Informujemy, iż  w dniu 2 maja 2022r. wchodzi w życie zmieniony Regulamin korzystania z usługi BLIK

Zmiany mają charakter doprecyzowujący zapisy obowiązującego Regulaminu i dotyczą:
• doszczegółowienia zapisów w zakresie Użytkownika usługi BLIK,
• doprecyzowania kwestii związanych z zablokowaniem i odblokowaniem usługi,
• doprecyzowania kwestii związanych z informowaniem o zmianach w Regulaminie.

szczegóły – kliknij

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)