Szybkie przelewy Express Elixir
• Usługa oferowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
• Polega na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku prowadzonego w banku nadawcy na rachunek odbiorcy przelewu
• Realizacja przelewu odbywa się w czasie kilku sekund
• Dotyczy wyłącznie przelewów w PLN
• Maksymalna kwota przelewu w placówce Banku oraz w bankowości elektronicznej –20 000 zł
• Możliwość realizacji przelewu w kasie banku, nie jest wymagane posiadanie rachunku
• Do realizacji przelewu natychmiastowego, konieczne jest, aby bank odbiorcy był dostępny w systemie Express Elixir i realizował przelewy natychmiastowe (lista banków na stronie KIR S.A. – http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci)
• Dyspozycja przelewu może być złożona 24h 7 dni w tygodniu
• Klient dziennie może wysłać maksymalnie 5 sztuk przelewów Express Elixir
Aby skorzystać z usługi
• Wykonując przelew za pomocą Internet Banking, należy zaznaczyć opcję przelewu jako przelew natychmiastowy (Express Elixir)
• Składając przelew w Placówce Banku należy przekazać dysponentowi chęć wysłania przelewu natychmiastowego (Express Elixir)
Opłata za przelew Express Elixir pobierana jest zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych obowiązującą w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)