Telefoniczna usługa Saldo na hasło

 

  • Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
  • Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło.
  • W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa pisemną dyspozycję w Banku.
  • Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim.
  • Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji.
  • Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)