BlueCash – lista Banków – kliknij

BlueCash – link – kliknij

Regulamin funkcjonowania systemu płatności – kliknij

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)