Zastrzeganie kart

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty lub wejścia w posiadanie kodu PIN przez osoby niepowołane, należy bezzwłocznie dokonać zastrzeżenia karty powiadamiając jedną z podanych niżej instytucji:

  • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. +48 86 215 50 00
  • telefonicznie w Centrum Kart +48 86 215 50 50 – czynny całą dobę
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
  • osobiście dowolną placówkę Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie
  • osobiście inny bank wydający karty VISA

Po dokonaniu telefonicznego zastrzeżenia karty należy niezwłocznie osobiście potwierdzić zastrzeżenie w placówce Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.

UWAGA !!! (+48) 828 828 828

(startuje ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)