Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie z siedzibą w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 37, 23-100 Bychawa, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000130213, NIP: 7130005146, REGON: 000500599, informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -zwane dalej „RODO”)

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)