Weryfikacja urządzenia metodą DFP (Device Fingerprinting) pozwala na uznanie urządzenia zweryfikowanego metodą Device Fingerprinting (DFP) za element silnego uwierzytelnienia (SCA) i jednoznaczne potwierdzenie, że jest to urządzenie, z którego logował się już klient i wykonywał operacje płatnicze.

W ten sposób w zakresie bezpieczeństwa urządzenie zapisane jest jako „zaufane” – określa element „coś mam”, jako coś co posiada wyłącznie użytkownik (spełnia kryterium SCA).

DFP poprawnie  działa  kiedy  klient  jest  jedynym  użytkownikiem  urządzenia.  Nie  należy pracować na przeglądarkach w trybie prywatnym (in private) ponieważ automatycznie usuwa on informacje o przeglądaniu, takie jak hasła, pliki ciasteczek i historię, nie pozostawiając śladów po zakończeniu sesji. Nie należy zaznaczać opcji w ustawieniach/historii przeglądarki czyść historię i pliki cookie podczas zamykania przeglądarki.

W oknie logowania do systemu bankowości elektronicznej pojawi się komunikat:

Zapisanie  przeglądarki  i  urządzenia  jako  zaufane  jest akceptacją  regulaminu.  Umożliwi logowanie  się  z tego  urządzenia  bez  stosowania  metod  silnego  uwierzytelnienia  tj.  SMS, autoryzacja mobilna, token, nPodpis:

Dodanie urządzenia jako zaufane należy zautoryzować. W oknie, w zależności od sposobu autoryzacji jaki posiada klient, pojawi się odpowiedni komunikat, w poniższym przykładzie jest to kod uwierzytelnienia i hasło:

W  opcji  bankowości  elektronicznej  Ustawienia/Kanały  dostępu  i  urządzenia  pojawi  się dodane urządzenie zaufane:

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)