Usługa Bankofon, to usługa dzięki której klient ma możliwość samodzielnego sprawdzenia stanu środków własnych na rachunku dzwoniąc na wskazany przez Bank numer telefonu stacjonarnego.

Klient wypełnia dyspozycję. Pracownik Banku wprowadza usługę do systemu.

Klient otrzymuje hasło dostępu, numer telefonu, oraz listę dostępnych rachunków.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)