Informujemy o udostępnieniu Klientom obsługi wniosków kartowych on-line (w systemie bankowości internetowej IB, IBF oraz aplikacji mobilnej Nasz Bank)

Obsługa kart zakłada między innymi:

  • aktywację karty,
  • odczyty limitów dowolnego typu w tym e-Commerce,
  • ustalanie wymagalnych limitów zgodnie z definicją karty,
  • zapisy limitów,
  • blokowanie karty,
  • odblokowanie karty (w okresie 60 dni, a po upływie tego czasu ustawienie jej jako archiwalna),
  • zastrzeganie karty,
  • archiwizację karty (proces nieodwracalny)

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)