Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie

ul. M. J. Piłsudskiego 37, 23-100 Bychawa
tel. 81 566 00 57 fax 81 566 00 54 sekretariat@rbsbychawa.pl

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Wieczorkiewicz
tel. 721 900 915 fax 81 566 00 54 malgorzata.wieczorkiewicz@rbsbychawa.pl

Pracownicy:

 1. Zapała Monika – GŁÓWNY KSIĘGOWY, tel. 530 103 286
 2. Bornus Daniel – INFORMATYK, tel. 605 262 299
 3. Janeczko Katarzyna
 4. Kołodziejczyk Wojciech
 5. Kowalczyk Elżbieta
 6. Kuśmierzak Agnieszka
 7. Kałużna Iwona
 8. Nawłatyna Aneta
 9. Podolak Agnieszka
 10. Szyba Iwona
 11. Sękuła Edyta
 12. Wójtowicz Marta
 13. Pawka Jacek
 14. Korneluk Anna

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)