Wspieramy kredytobiorców, których raty znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja
sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.

Co to są wakacje kredytowe?
Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z
dnia 12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy
kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości
przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła
w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jej nowelizacja będzie obowiązywała od dnia 15
maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu
hipotecznego w 2024 roku.
Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów hipotecznych, które zostały
zawarte od 1 lipca 2022 roku.

poradnik - kliknij
wniosek - kliknij

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)