Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. Bank ma obowiązek zweryfikować, czy  PESEL konsumenta jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach Bank będzie weryfikował numer PESEL
 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • udzielenie wsparcia/zawarcia Aneksu w ramach FWK.

Ponad to, Bank zweryfikuje PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie kredytu.

 1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Oddziałach RBS Bychawa jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

  Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczenie limitu wypłat i  zastrzeżony numer PESEL Bank nie zrealizuje dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnym Oddziale.
Dodatkowo Bank zablokuje wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych Oddziałach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich rachunkach.

UWAGA

PESEL można zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie:

 • na stronie www.gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)