KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Informacje podstawowe

Przeznaczenie kredytu – Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnych celów (obrotowych lub inwestycyjnych) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – rolniczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych na cele związane z prowadzoną działalnością w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych. Kredyt nie może być przeznaczony na: finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu oraz refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo.

Kredytobiorca – Bank może udzielić Kredytowej linii hipotecznej Klientowi, który prowadzi działalność gospodarczą -rolniczą nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy

Informacje o kredycie:

  • maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania maksymalnego poziomu wskaźnika LtV, i kwoty 1000000 PLN. Wskaźnik LtV, tj. procentowy stosunek wnioskowanej kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie, nie może być wyższy niż: 60%, w przypadku, gdy okres kredytowania nie przekracza 60 miesięcy, 50%, w przypadku, gdy okres kredytowania przekracza 60 miesięcy;
  • udział własny Klienta nie jest wymagany,
  • Kredytowa linia hipoteczna może być udzielana na okres do 10 lat,
  • karencja w spłacie kapitału maksymalnie do 1 roku,

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)