KREDYTY INWESTYCYJNE

Informacje podstawowe

Przeznaczenie kredytu– Kredyt Inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

 • zakupu maszyn,
 • urządzeń i środków transportu,
 • zakupu gruntów,
 • zakupu lub budowy/rozbudowy nieruchomości,
 • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 • finansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia realizowanego z udziałem udzielonego kredytu inwestycyjnego;
 • kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na finansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich;

W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT, kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu rewolwingowego.

Kredytobiorca – Produkt przeznaczony jest dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą – rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego;
 • wewnętrznych i zewnętrznych.
 • posiadających w Banku rachunek bieżący lub klientów, którzy zobowiążą się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń.

Informacje o kredycie

 • kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 10 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem,
 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy i wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy powinien zapewnić pełne sfinansowanie realizowanego przedsięwzięcia

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)