KREDYTY OBROTOWE

Informacje podstawowe

Przeznaczenie kredytu – na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej-rolniczej, może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku, podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta (kredyt rewolwingowy)

Kredytobiorca – Produkt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą –  rolniczą wewnętrznych i zewnętrznych.

Informacje o kredycie:

  • KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM – Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym – każde uruchomienie transzy dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta. Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 36 miesięcy.
  • KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM – Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu. Kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużania na dalsze analogiczne okresy roczne.
  • KREDYT REWOLWINGOWY – Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym odnawialnym, ewidencjonowanym w rachunku kredytowym. Jest to forma finansowania, w której Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny. Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym, co oznacza, że każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu określonej w Umowie kredytu. Kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 12 miesięczne okresy. Kredyt może być również udzielony na okres do 36 miesięcy (bez możliwości wydłużenia okresu kredytowania). Okresy kredytowania uzależnione od celu kredytowania.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)