PAKIET AGRO KOMFORT

Informacje podstawowe

 • Pakiet Agro Komfort musi zawierać co najmniej rachunek bieżący, kartę debetową VISA oraz Internet Banking.
 • W przypadku rezygnacji z jednej z wymienionych usług rachunek nie może być prowadzony w ramach rachunku Pakiet Agro Komfort.
 • Prowadzony może być dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek tj. osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Zalety rachunku bankowego:

 • 0 zł za uruchomienie i dostęp do bankowości elektronicznej Internet Banking,
 • 0 zł za prowadzenie nowo założonego rachunku (3 miesiące od daty założenia rachunku)
 • 0 zł za wpłatę gotówkową na rachunek bieżący
 • 0 zł od wypłaty gotówkowej z rachunku bieżącego
 • 0 zł za wydanie karty VISA
 • 0 zł wypłata gotówki we wskazanych bezpłatnych bankomatach Grupy BPS, lista bankomatów: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty
 • Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w postaci kredytu w rachunku bieżącym
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)