RACHUNEK BIEŻĄCY WALUTOWY

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

RACHUNEK BIEŻĄCY WALUTOWY  w walucie USD, EUR, GBP, CHF, prowadzony może być dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek tj. osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Zalety rachunku bankowego:

  • 0 zł za uruchomienie i dostęp do bankowości elektronicznej Internet Banking,
  • 0 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za realizację przelewów wewnętrznych,
  • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)