RACHUNEK ROLNICZY W ZŁ.

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

RACHUNEK BIEŻĄCY/POMOCNICZY prowadzony może być dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek tj. osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Zalety rachunku bankowego:

  • 0 zł za uruchomienie i dostęp do bankowości elektronicznej Internet Banking,
  • 0 zł za prowadzenie nowo założonego rachunku (3 miesiące od daty założenia rachunku)
  • 0 zł za wpłatę gotówkową na rachunek bieżący
  • 0 zł od wypłaty gotówkowej z rachunku bieżącego
  • 0 zł za wydanie karty VISA
  • 0 zł wypłata gotówki we wskazanych bezpłatnych bankomatach Grupy BPS, lista bankomatów: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty
  •  Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w postaci kredytu w rachunku bieżącym
  •  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)