ROR Junior

Informacje podstawowe

Rachunek płatniczy ROR Junior przygotowuje do pierwszych kontaktów ze światem finansów i uczy zarządzania własnymi oszczędnościami.

 1. Rachunek ROR Junior otwierany jest dla osoby małoletniej w wieku od 13 do 18 lat
 2. ROR Junior zasilany jest na podstawie stałych miesięcznych wpływów w postaci deklarowanych wpłat własnych lub zlecenia stałego.
 3. W przypadku gdy Posiadacz rachunku ukończy 18 lat rachunek zostaje przekształcony w ROR Student po przedstawianiu potwierdzenia o nauce lub na rachunek podstawowy ROR Standard.
 • 0 zł otwarcie i prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych
 • 0 zł za wydanie międzynarodowej karty debetowej VISA
 • 3,30 zł opłata miesięczna za kartę debetową VISA
 • 0 zł wypłata gotówki z dowolnego bankomatu w kraju i za granicą
 • 0 zł uruchomienie i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej – (Internet Banking)
 • 0 zł polecenie przelewu wewnętrznego poprzez usługę bankowości elektronicznej
 • 0,25 zł polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

Otwórz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i skorzystaj z Promocji

„ MŁODY ZA Free z plusem NA START ”

Promocja trwa od 2 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Zapraszamy do naszych placówek

Do pobrania

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.

Objaśnienie pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)