Bank obsługuje tysiące zadowolonych klientów z których liczna grupa aktywnie uczestniczy w jego działalności i aktywnie dba o należyte dziedzictwo nowoczesnej polskiej bankowości spółdzielczej.

Cieszymy się zaufaniem ponad 5 tyś Członków tj. Osób Fizycznych, Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu naszego działania.

Członkowie mają prawo brać udział w Zebraniach Grup Członkowskich oraz Zebraniach Przedstawicieli, wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego.

 

Członkostwo w naszym Banku daje wiele korzyści z których najważniejsze to:

  • udział właścicielski w Polskim Banku Spółdzielczym z ponad 100 letnimi tradycjami i wyłącznie polskim kapitałem,
  • możliwość uczestniczenia w podejmowaniu strategicznych decyzji Banku.

 

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie deklaracji w formie pisemnej i pozytywna decyzja Zarządu.

Członek może wypowiedzieć członkostwo lub udziały dodatkowe w formie pisemnej na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego tj. do 30 września. Wypłata udziałów i dywidendy następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej przez Zebranie Przedstawicieli.

Członkowie są zobowiązani wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden (1) udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł. Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe stanowiące wielokrotność wartości jednego udziału.

Członek Banku ma również szczególne obowiązki wynikające z § 17 Statutu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.

Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków Banku Spółdzielczego są zawarte w Statucie Banku dostępnym na życzenie w sekretariacie Banku.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)