ROR Skarbonka

INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Rachunek płatniczy ROR Skarbonka otwierany jest dla osoby małoletniej w wieku do 13 lat i służy do gromadzenia środków pieniężnych na podstawie wpłat.
  2. W przypadku gdy Posiadacz rachunku ukończy 13 lat rachunek zostaje przekształcony w ROR Junior po przedstawianiu potwierdzenia o nauce.
  • 0 zł  otwarcie i prowadzenie rachunku płatniczego
  • 0 zł prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych
  • 0 zł realizacja przelewu na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIIXIR
  • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.

Objaśnienie pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.

Kalkulator kursów walut (kurs średni NBP)